About us 关于我们
当前位置:首页 > 关于我们  > 企业文化

企业文化

   

公司始终坚持科技创新是公司发展的核心力量,创新才是公司竞争的源泉。在产品创新上会一如既往地不断努力,服务好每一位客户。

 

          

                  浙江省科技型企业                                     发明专利

             

                实用新型专利                                         实用新型专利

       

                  实用新型专利                                         实用新型专利

        

                   实用新型专利                                        实用新型专利

         

                        软著                                            软著

        

                      软著                                               软著

        

                      软著                                              软著

                           

                                         研发中心